#6: Fasta & bön, samt överlåtelse & praktisk tillämpning av Guds Ord (delad lektion)

Denna lektion är delad i två delar: först en om fasta och bön, sedan en om överlåtelse och praktisk tillämpning av Guds Ord.

Del 1: Här får du en uppmuntrande och Bibelfokuserad undervisning om bön och fasta – ett ämne som det inte talas så mycket om alla gånger. Vad är fasta? Varför ska jag fasta? Vad gör en fasta med en? Fasta är ett fanastiskt verktyg i livet som kristen, och jag ber att denna undervisning ska att inspirera dig och leda till genombrott i ditt liv som lärjunge till Jesus!

*Jag behöver göra två små anmärkningar till denna undervisning (som bara beror på lite slarv i min förberedelse). Den första är att jag säger att Jesus fastade utan mat och vatten i 40 dagar, men detta går inte att finna i Bibeln. Jag blandade i stundens iver bara ihop vad som sägs om Jesu fasta med den 40-dagarsfasta Mose hade (som var utan mat och vatten!). Den andra anmärkningen är att Daniel fastade två gånger, en gång utifrån en upptäckt i ”Bibeln” (Jeremias bok) för att söka svar (Dan 9:1-3), och en annan gång ledde det fram till ”ytterligare” uppenbarelse (Dan 10:1-12). I min föreläsning gör jag inte denna åtskillnad tydlig. Inga av dessa små ”slarvfel” påverkar dock budskapet.

Del 2: Utmaning till överlåtelse till Jesus, och varför det är viktigt att omsätta Bibelns ord till praktisk verklighet i sitt liv. Det är omöjligt att vara en lärjunge till Jesus om man inte följer honom! (Denna undervisning är ganska kort, men laddad!)

Här kan du ladda ner PowerPointen till dessa lektioner: larjungaskola-ppt06