#8: Helgelse

I den här lektionen undervisar Tormod om helgelse som något glädjefyllt och attraktivt, något som alla kristna borde vilja ha mer av i sina liv för att ännu mer återspegla Jesus i den här världen. Jag hoppas att du ska finna denna undervisning lika inspirerande, viktig och utmanande som vi som hörde den på plats!

Del två av denna lektion:

Här kan du ladda ner lektionens tillhörande PowerPoint: larjungaskolan-ppt08-helgelse