#9: Andens gåvor

I den här lektionen undersöker vi de andliga nådegåvorna lite närmare, med målet att komma igång med dem i praktiken. Framförallt ligger fokus på de gåvor Paulus talar om i Första Korintierbrevet – helande, profetia, tungotal m.m.

Del 2:

Här kan du ladda ned PowerPointen som användes: larjungaskola-ppt09-nadegavorna-1

Den fråga som vi sedan samtalade om och bad för varandra kring var: Vilka nådegåvor längtar jag efter?