#10: Andens eld & ett fruktbärande liv

Detta är de sista lektionerna på Lärjungaskolan (kurs 1). Först talar Simon om den Helige Andes eld som boten mot en ljummen tro, sedan tar Tormod över och undervisar om hur det går till att leva ett segerrikt och fruktbärande kristet liv.

Vi hoppas att den här kursen har välsignat dig och gett dig verktyg för att leva som en lärjunge till Jesus! Det är Jesus allt handlar om, och det är han som ska ha alla ära!

Andens eld:

Ett segerrikt & fruktbärande liv:

(Tankar finns på att göra en uppföljning av Lärjungaskolan till våren, men inget är ännu bestämt så vi återkommer till det).