#10: Andens eld & ett fruktbärande liv

Detta är de sista lektionerna på Lärjungaskolan (kurs 1). Först talar Simon om den Helige Andes eld som boten mot en ljummen tro, sedan tar Tormod över och undervisar om hur det går till att leva ett segerrikt och fruktbärande kristet liv.

Vi hoppas att den här kursen har välsignat dig och gett dig verktyg för att leva som en lärjunge till Jesus! Det är Jesus allt handlar om, och det är han som ska ha alla ära!

Andens eld:

Ett segerrikt & fruktbärande liv:

(Tankar finns på att göra en uppföljning av Lärjungaskolan till våren, men inget är ännu bestämt så vi återkommer till det).

#9: Andens gåvor

I den här lektionen undersöker vi de andliga nådegåvorna lite närmare, med målet att komma igång med dem i praktiken. Framförallt ligger fokus på de gåvor Paulus talar om i Första Korintierbrevet – helande, profetia, tungotal m.m.

Del 2:

Här kan du ladda ned PowerPointen som användes: larjungaskola-ppt09-nadegavorna-1

Den fråga som vi sedan samtalade om och bad för varandra kring var: Vilka nådegåvor längtar jag efter?

#8: Helgelse

I den här lektionen undervisar Tormod om helgelse som något glädjefyllt och attraktivt, något som alla kristna borde vilja ha mer av i sina liv för att ännu mer återspegla Jesus i den här världen. Jag hoppas att du ska finna denna undervisning lika inspirerande, viktig och utmanande som vi som hörde den på plats!

Del två av denna lektion:

Här kan du ladda ner lektionens tillhörande PowerPoint: larjungaskolan-ppt08-helgelse

#6: Fasta & bön, samt överlåtelse & praktisk tillämpning av Guds Ord (delad lektion)

Denna lektion är delad i två delar: först en om fasta och bön, sedan en om överlåtelse och praktisk tillämpning av Guds Ord.

Del 1: Här får du en uppmuntrande och Bibelfokuserad undervisning om bön och fasta – ett ämne som det inte talas så mycket om alla gånger. Vad är fasta? Varför ska jag fasta? Vad gör en fasta med en? Fasta är ett fanastiskt verktyg i livet som kristen, och jag ber att denna undervisning ska att inspirera dig och leda till genombrott i ditt liv som lärjunge till Jesus!

*Jag behöver göra två små anmärkningar till denna undervisning (som bara beror på lite slarv i min förberedelse). Den första är att jag säger att Jesus fastade utan mat och vatten i 40 dagar, men detta går inte att finna i Bibeln. Jag blandade i stundens iver bara ihop vad som sägs om Jesu fasta med den 40-dagarsfasta Mose hade (som var utan mat och vatten!). Den andra anmärkningen är att Daniel fastade två gånger, en gång utifrån en upptäckt i ”Bibeln” (Jeremias bok) för att söka svar (Dan 9:1-3), och en annan gång ledde det fram till ”ytterligare” uppenbarelse (Dan 10:1-12). I min föreläsning gör jag inte denna åtskillnad tydlig. Inga av dessa små ”slarvfel” påverkar dock budskapet.

Del 2: Utmaning till överlåtelse till Jesus, och varför det är viktigt att omsätta Bibelns ord till praktisk verklighet i sitt liv. Det är omöjligt att vara en lärjunge till Jesus om man inte följer honom! (Denna undervisning är ganska kort, men laddad!)

Här kan du ladda ner PowerPointen till dessa lektioner: larjungaskola-ppt06

#4: Evangeliets kraft (2) – Befrielse!

I denna lektion undervisar Simon om att vi är kallade till frihet, och vad Bibeln säger oss om hur vi når frihet på olika områden av våra liv. De specifika områden som tas upp är tankebyggnader, synder, oförlåtelse och demonisering. I slutet av lektionen finns en bön som du kan be med i för frihet från dessa olika typer av bundenhet.

Här kan du ladda ner PowerPoint-presentationen som användes: larjungaskola-ppt04

 

Om du blev nyfiken på den predikan om att vara kontinuerligt fylld med den Helige Ande som Simon refererade till, så hittar du den genom att klicka här!